آسیب‌پذیری 'Cross-site Scripting' در واسط وب مدم بی‌سیم Huawei E355

واسط وب مدم بی‌سیم Huawei E355 دارای آسیب‌پذیری 'Cross-site Scripting' است و اگر یک قربانی، پیامکی را که شامل جاوا اسکریپت است از طریق آن واسط وب، مشاهده کند، این آسیب‌پذیری می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2014-2968 ثبت شده است.