آسیب‌پذیری در OpenSSL

OpenSSL نسبت به حمله مرد میانی، آسیب‌پذیر است. یک حمله‌کننده قادر است بین سرور و مشتری قرار بگیرد و داده‌ها را رمز گشایی کرده و اصلاح نماید. این آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2014-0224  ثبت شده است. برای اطلاعات بیشتر و رفع مشکل، به سایت http://www.kb.cert.org/vuls/id/978508 مراجعه کنید.