اسیب‌پذیری در مبدل فرمت فایل office

مبدل فرمت فایل میکروسافت office ، دارای آسیب‌پذیری تخریب حافطه است و این آسیب‌پذیری برای یک حمله کننده راه دور تایید هویت نشده، این امکان را فراهم می‌کند که یک کد دلخواه را با حق ذسترسی یک کاربر معمولی اجرا کند. این نرم‌افزار  فایل‌ها با فرمت قدیمی افیس را به فرمت‌های جدید آن تبدیل می‌کند. این آسیب‌پذیری با شناسه  CVE-2014-1757  ثبت شده است.