حمله یک بدافزار به چهل کشور

این بدافزار خود را در حافظه رایانه‌های قربانی مخفی کرده و هیچ ردی از خود بر جای نمی‌گذارد. همین مساله موجب می‌شود تا ردگیری بدافزار یاد شده بسیار دشوار شود. یکی از ویژگی های این بدافزار آن است که بعد از راه اندازی مجدد به طور کامل از روی سیستم ها پاک شده و هیچ ردی از خود برجای نمی گذارد. تا به حال سیستم‌های کاری بیش از 140 بانک، سازمان دولتی و شرکت مخابراتی از 40 کشور جهان به همین شیوه مورد حمله قرار گرفته اند و بررسی های موسسه امنیتی کاسپراسکی نشان می دهد که این بدافزار پیچیده توسط مهاجمانی که مورد پشتیبانی یک دولت هستند  طراحی شده و به کار گرفته شده است. یکی از کشورهای اصلی هدف این حملات آمریکاست که 21 حمله بدافزاری مخفی به آن صورت گرفته است. 10 حمله هم فرانسه و 9 حمله اکوادور را هدف گرفته است. 8 حمله بر ضد کنیا و هفت حمله هم بر علیه انگلیس و روسیه انجام شده است.