هک حساب کاربری تدر توئیتر روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز

نیویورک تایمز روزنامه سرشناس و مشهور آمریکایی است، که مرکز آن در نیویورک قرار دارد و هر روزه به طور هم‌زمان در آمریکا و در دیگر نقاط جهان منتشر می‌شود. این روزنامه یک حساب کاربری تدر توئیتر دارد که مورد حمله هکران قرار گرفت و هک شد. هکر ها پس از هک کردن این حساب کاربری روی صفحه مزبور نوشتند که پوتین به زودی به آمریکا حمله می‌کند.