رمزنگاری کوانتومی

بیت دیجیتالی تنها می‌تواند اعداد صفر و یک را در خود ذخیره کرده و در مقابل کیوبیت‌ها علاوه بر صفر و یک می‌توانند ویژگی هر دو را به صورت هم‌زمان داشته و با ایجاد حالت‌های بیشتر، سرعت پردازش را افزایش بدهد. از طرفی برای تجزیه‌ی اعداد بسیار بزرگ که بر الگوریتم‌های رمزنگاری بر پایه‌ی آن کار می‌کنند که پردازش آن برای رایانه‌های معمولی بسیار زمان می‌برد؛ اما سامانه‌های کوانتومی به راحتی می‌توانند محاسباتی بسیار پیچیده‌تر را در مدت بسیار کوتاهی انجام داده و می‌تواند تمامی الگوریتم‌های امروزی را منسوخ و امنیت داده‌های محرمانه را با خطر مواجه بکند. موسسه‌ی ملی فناوری و استانداردهای آمریکا، فراخوانی را برای طراحی الگوریتمی که کمتر در معرض خطر هک شدن از سوی رایانه‌های ساخته نشده قرار داشته باشد، ارائه دادند. این سازمان اعلام کرد الگوریتم‌های رمزنگاری کوانتومی ارائه شده جایگزین آن دسته از استانداردهای رمزنگاری خواهند شد که در مقابل رایانه‌های کوانتومی از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. از زمان اعلام فراخوان یاد شده تا کنون 40 نفر به عضویت سازمان انجمن آنلاین رمزنگاری در آمده و تعداد اعضای آن هم‌اکنون به 240 نفر رسیده است. هم‌اکنون شرکت‌های بسیاری مانند گوگل و مایکروسافت در حال تحقیق برای رایانه‌های کوانتومی هستند و حتی شرکت دی.ویو اولین نمونه‌ی تجاری این نوع رایانه‌ها را در سال 2011 به بازار عرضه کرد. هر چند بسیاری از متخصصان به علت روش به کار گرفته شده توسط این شرکت، آن را یک نمونه‌ی واقعی به حساب نمی‌آورند.