معماری تور امنیت سایبری

معماری تور امنیت سایبری یا Cybersecurity Mesh Architecture یک استراتژی امنیتی است. CSMA با طراحی و پیاده‌سازی یک زیرساخت امنیت آی‌تی به وجود می‌آید که متمرکز بر روی ایجاد یک محیط واحد پیرامون همه دستگاه‌های یک شبکه آی‌تی نیست. به عبارتی در این روش پیرامون هر نقطه دسترسی یک محیط کوچکتر مجزا ایجاد می‌کنید.به طور کلی روش‌های سنتی قلعه‌سازی کنار گذاشته شده و متمرکز بر روی نقاط دسترسی و دارایی‌های حیاتی می‌شود و اطمینان حاصل می‌شود که از همه نقاط در برابر رخنه‌های احتمالی حفاظت می‌شود. براساس حوادث هک اخیر، مجرمان سایبری دیگر تمایل چندانی برای نفوذ به نقاط خارج از یک سازمان ندارند و در پی ساختن راه‌هایی برای نفوذ به نقاط دسترسی و سپس حرکت عرضی در سازمان هستند تا به داده‌ها، دارایی‌ها یا سیستم‌های آن سازمان نفوذ کنند. در حال حاضر دسترسی به هر نقطه پایانی به صورت فردی برای هکرها جذاب شده و نقاط دسترسی شخص ثالث جزو آسیب‌پذیرترین نقاط در یک شرکت هستند. به این ترتیب مورد هدف قرار دادن اشخاص ثالث‌ به‌ ویژه در صنایعی مثل زیرساخت‌های حیاتی، مراقبت‌های بهداشتی و تولید همواره رایج‌تر می‌شود. تا سال ۲۰۲۳ میلادی سازمان‌هایی که معماری تور امنیتی را در پیش بگیرند آسیب اقتصادی هر حادثه امنیتی را به طور میانگین تا ۹۰ درصد کاهش خواهند داد. چنین آمار و ارقامی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد چون اگر مهاجمی به سیستمی نفوذ کند که همه نقاط دسترسی داخلی آن حفاظت شده باشند، مهاجم راهی برای حرکت ندارد.