استخراج طرح کلان و الزامات امنیتی خدمات ابری و خدمات امنیتی ابری

رایانش ابری یک الگوی استفاده از سرویس فناوری اطلاعات است که در سال‌های اخیر تاثیرات قابل توجهی در افزایش چابکی در کسب و کارها داشته است. تجربیات موفق نشان می­‌دهد که این الگو سبب مدیریت و کنترل شفاف و قابل انعطاف روی هزینه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌­ها و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع می ­شود. کاهش هزینه و مشکلات هنگام بهره‌گیری از خدمات ابری به ویژه خدمات ابرعمومی که توسط شرکت‌های بزرگ  عرضه می‌شود نسبت به هزینه و مشکلات ناشی از راه‌اندازی و به‌کارگیری زیرساخت‌ها به صورت محلی در سازمان‌، مورد توجه دولت‌ها نیز قرار گرفته و با تدوین راهبردهای مناسب، سعی دارند نهادهای دولتی را تشویق به بهره‌گیری از خدمات ابر عمومی کنند. ولی بزرگ‌ترین مانع، اعتماد به خدمات ابر عمومی از سوی نهادهای دولتی و عمومی است. اعتماد به ارائه‌دهندگان خدمات ابری و به ویژه امنیت که رکن اصلی در ایجاد اعتماد بین مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده سرویس بری است، نقش بزرگی در بهره‌گیری بخش عمومی و دولتی از رایانش ابری دارد و در کشور نیز یکی از دغدغه‌های اصلی نسبت به فعالین این حوزه شمرده می‌شود. پرداختن به این مقوله در کشورهای پیشرو منتج به ایجاد نظام­‌هایی برای ممیزی امنیتی خدمات رایانش ابری برای ارزیابی و نظارت مستمر بر سرویس ­دهندگان شده است. پروژه «استخراج طرح کلان و الزامات امنیتی خدمات ابری و خدمات امنیتی ابری» به سفارش مرکز ملی فضای مجازی و برای پاسخ به چنین نیازی در همگانی‌سازی خدمات ابری در کشور به عنوان قدم اولیه در برپایی نظام ممیزی این خدمات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف و اجرایی شده است.