جوانب مطرح و مهم سال 2021

براساس یک نظرسنجی، ۳۲ درصد خبرگان معتقدند که هوش مصنوعی مهم‌ترین فناوری سال آینده میلادی خواهد بود. در این میان بیست درصد به فناوری ۵G و ۱۴ درصد به اینترنت اشیا در این زمینه اشاره کرده‌اند. به اعتقاد مدیران ارشد فناوری اطلاعات، بخش‌های تولید (۱۹ درصد پاسخ‌گویان)، خدمات درمانی (۱۸ درصد)، سرویس‌های مالی (۱۵ درصد) و آموزش (۱۳ درصد) فناوری‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۱ میلادی تحت تاثیر فناوری‌های نوین قرار خواهند گرفت. همزمان بیش از نصف این مدیران (۵۲ درصد) معتقدند مهم‌ترین چالش در سال ۲۰۲۱ میلادی دست درگیر وجوه مختلف احیای کسب و کار پس از کووید ۱۹ است. در این میان ۲۲ درصد معتقدند چالش اصلی ساختار دائم دورکاری و کار در دفاتر اداری است. از سوی دیگر ۱۷ درصد به بازگشایی واحدها و بازگشت به کسب و کار و ۱۳ درصد مدیریت دورکاری دائم به عنوان مهم‌ترین چالش‌های پس از کووید ۱۹ اشاره کرده‌اند. با این وجود ۱۱ درصد دیگر، تهدیدهای امنیت آنلاین برای کارمندان دورکار را بزرگ‌ترین چالش سال آینده میلادی عنوان کرده‌اند.