خدمات مرکز ماهر در سال گذشته

با پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی، مرزهای فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیداکرده است و حفاظت از آن به مرکز ماهر سپرده‌شده است. این مرکز در طول سال گذشته حدود ۵۶ میلیون آلودگی بدافزاری را با سامانه‌های مختلف کشف کرده است. همچنین ۳۷ میلیون حمله بدافزاری از داخل و ۳۷۵ میلیون حمله بدافزاری از خارج کشور و در مجموع ۴۱۲ میلیون حمله بدافزاری در تله‌های مرکز ماهر افتاده و ناکام مانده‌اند. این یعنی روزانه حدود یک میلیون حمله بدافزاری شناسایی شده است. این دفاع بزرگ حاصل تلاش بی وقفه حافظان مرزهای سایبری کشور در مرکز ماهر است تا زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی کشور از گزند آسیب مصون بماند و مردم با آرامش از خدمات فضای مجازی استفاده کنند.