مشکل امنیتی سرویس گوگل درایو

نیکوسی یکی از کارشناسان فناوری درباره شکاف امنیتی  سرویس گوگل درایو هشدار داده است. این شکاف به هکرها اجازه می‌دهد که یک فایل سالم را با یک فایل بدافزار جایگزین کنند. به نظر می‌رسد که سرویس ذخیره ابر آن، نوع فایل را کنترل نمی‌کند و همین امر خطرناک است زیرا ممکن است عکس ذخیره شده در حقیقت یک برنامه‌ باشد. همچنین پیش نمایش آنلاین نیز هیچ تغییراتی در فایل را نشان نمی‌دهد یا پیام هشداری صادر نمی‌کند بنابراین کاربر پس از نصب فایل خطرناک متوجه مشکل آن می‌شود. این درحالی است که حتی وقتی برنامه‌های آنتی‌ویروس خطری را ردیابی می‌کنند، مرورگر کروم همچنان به دانلودهای مربوط به درایو گوگل اعتماد می‌کند. لذا با استفاده از چنین شکافی می‌توان حملات فیشینگ انجام داد و سیستم‌های کاربران را هک کرد. نیکوسی این مشکل را به گوگل اعلام کرده است ولی اختلال مذکور تا کنون رصد نشده است.