نقص زوم

افزایش دورکاری اجباری باعث شده میلیون‌ها کارمند برای انجام امور روزمره، از نرم افزارهای ویدئوکنفرانسی مانند زوم استفاده کنند. اما نقص فنی این نرم‌افزار باعث اعتراض‌های فراونی شده است. زوم اخیرا در بسیاری شهرهای آمریکای شمالی، اروپای غربی، استرالیا، جنوب شرق آسیا و برخی نقاط آمریکای جنوبی از دسترس خارج شده و لاگین به اتاق‌های مجازی آن یا پیوستن به اتاق‌های فعال در آن ناممکن شده است. زوم این مشکل را یک نقص فنی بیان کرده، ولی در مورد جزئیات آن توضیح بیشتری نداده است. این مشکل اخیرا بروز کرده است و به دنبال اعتراض گسترده کاربران، زوم عذرخواهی کرد.