خطر تبلیغ‌افزارها؟

تبلیغ‌افزارها، نوعی از بدافزار در قالب برنامه موبایلی هستند که پس از نصب، انبوهی از پیام‌های تبلیغاتی را به کاربر نمایش می‌دهند و ممکن است اقدام به نصب سایر برنامه‌ها و عضویت ناخواسته کاربر در پیام‌رسان‌های موبایلی کنند. اگر کاربران در پیام‌رسان‌های مختلف، عضو کانال یا گروهی می‌شوند و یا برنامه‌ای در موبایلشان نصب‌شده و یا حتی برای استفاده از یک برنامه مجبور به نصب برنامه دیگری هستند، قربانی یک تبلیغ‌افزار شدند. سرقت اطلاعات برای مقصد نامشخص، نمایش تبلیغات ناخواسته بر روی دستگاه، کاهش سرعت تلفن، دانلود و نصب برخی از برنامه‌ها و افزایش مصرف اینترنت، مواردی هستند که کاربران با نصب تبلیغ‌افزار به آنها دچار می‌شوند. لذا از نصب هر گونه برنامه موبایلی ناشناخته از فروشگاه‌های و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.