باگ بانتی


شرکت‌های بزرگ جهت جلوگیری از هک اطلاعات خود، از باگ بانتی استفاده می‌کنند یعنی جهت تشخیص نقص‌های امنیتی موجود در شبکه و سامانه‌های خود، جایزه‌ای تعیین کرده و به یابنده باگ پرداخت می‌کنند و به این ترتیب امنیت خود را افزایش می‌‌هند این ایده این اولین بار در ۱۹۹۵ توسط شرکت Net Scape داده‌شد و به نوعی این شرکت بنیان‌گذار آن است. اکنون نیز شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت، فروشگاه استیم و تعداد بسیار زیادی شرکت دیگر از باگ بانتی جهت تشخیص نقص‌های امنیتی خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های داخلی این موضوع را رعایت نکرده و بحث باگ بانتی در کشور ما وجود ندارد به این ترتیب باگ‌های امنیتی موجود در وب‌سایت‌ها مشخص نشده و هکرها وارد عمل شده و با استفاده از باگ‌های موجود در وب‌سایت‌ها، داده کاربران به سرعت سرقت‌شده و به فروش می‌رسد. چنانچه موضوع باگ بانتی در کشور رعایت شود و شرکت‌ها جهت تشخیص باگ‌های وب‌سایت خود جایزه‌ای پرداخت کنند، تا حد  زیادی از هک داده آنها جلوگیری خواهد شد.