سرقت اطلاعات یک شرکت مهندسی آمریکا

اطلاعات یکی از ارائه دهندگان خدمات مهندسی به ایالات متحده هدف یک هک قرار گرفت و حجمی زیادی حدود یک ترابایت از آن اطلاعات به سرقت رفت. این رخداد که در پی حملات باج افزاری به این شرکت صورت گرفته، جزئیات از شرکت‌های تابعه نظامی و دولتی را افشا کرده است. اطلاعات سرقتی شامل تمام جزئیات قراردادهای امریکا با دیگر کشورها از جمله آرژانتین و همچنین برخی شرکت‌ها مانند ناسا و خطوط هواپیمایی این کشور است. همچنین جزئیات بیشتری از اطلاعات مهم این شرکت از قبیل پروژه‌ها، نوع تجهیزات، برنامه‌های زمان‌بندی اجرایی، و اسناد مالی پروژه‌ها نیز از اطلاعات است. هکرهای شرکت نام برده افزودند در صورت عدم پرداخت باج درخواستی قصد دارند تمام اطلاعات را در کنار اطلاعات بسیار مهم‌ دیگر به منتشر کنند.