عدم استفاده از خدمات کنفرانس ویدیویی زوم

گزارش شرکت Group-IB، توصیه کردند تا خدمات کنفرانس ویدیویی زوم را استفاده نکنند و به جای آن از نرم‌افزارهای دیگری استفاده کنند که به دلیل مسائل امنیتی هر روز انتقادات زیادی را دریافت می‌کند. در آمریکا دادخواستی علیه زوم بخاطر نقض حریم خصوصی کاربران مطرح شده است. توسعه دهندگان زوم گفتند که آنها به مدت سه ماه بر امنیت متمرکز شده‌اند و منحصراً به "پرکردن حفره‌ها" مشغول خواهند بود. با این حال توصیه می‌شود به جای استفاده از زوم از برنامه های مشابه مانند Google Meet ،GoToMeeting یا WebEx از سیسکو و اگر به همه عملکردهای کنفرانس ویدیویی نیاز ندارید و صدا کافی است از Signal استفاده کنید.