حمله سایبری به شرکت‌های فعال در زمینه تولید انرژی هسته‌ای انگلیس

اولین بار است که حمله سایبری موفقی، به صنعت هسته‌ای انگلیس صورت گرفته است ولی مشخص نیست که این حمله چه خسارت‌هایی را به بار آورده است و آیا امنیت عمومی را تهدید می‌کند یا خیر؟ بر اساس گمانه‌زنی‌ها حملات مذکور بر روی EDF، شرکت فرانسوی فعال در زمینه تولید انرژی هسته‌ای در انگلیس، متمرکز بوده‌ ولی این موضوع مورد تکذیب قرار گرفته است. رییس ستاد دفاع انگلیس هشدار داد این کشور همه‌روزه توسط روسیه و مکان‌های دیگر، موردحمله قرار گرفته و در یک جنگ سایبری قرار دارد. مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس در اکتبر اعلام کرد که در سال گذشته، انگلیس در برابر 658 حمله سایبری دفاع کرده است و ادعا کرده بود اکثر حملات از سوی بازیگران دولتی مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی صورت گرفته بودند که تهدیدی راهبردی برای امنیت ملی انگلیس به حساب می‌آیند.