هک از طریق کابل شارژ

کارشناسان در مورد شیوه جدید هکرها جهت سرقت اطلاعات شخصی هشدار دادند که از طریق کابل‌های شارژ تلفن انجام می‌شود. پیتر پار، یکی از اعضای شرکت فارگو، گفت که من دیگر از کابل فردی دیگر استفاده نخواهم کرد. تلفن من از طریق نرم‌افزار هک شد. او به عنوان یکی از قربانیان این نوع هک درمورد سرقت اطلاعات شخصی بسیار محتاط‌شده و از کابل‌های شارژ دیگران استفاده نمی‌کند. وی می‌گوید که سخت‌افزار روی کابل‌های شارژ نصب می‌شود و درنتیجه هکرها به تلفن افراد دسترسی پیدا می‌کنند. برخی کارشناسان سایبری از افراد می‌خواهند تا از کابل‌های شارژ خود مانند رمزهای عبورشان محافظت کنند، زیرا هکرهای سایبری از نحوه اجرای بدافزار در کابل های شارژ به خوبی اطلاع دارند. کارشناسان معتقدند که از این شیوه بیشتر در مکان‌های شلوغ یا دارای پایگاه‌های شارژ یواس‌بی مانند فرودگاه‌ها استفاده می‌شود. جاراد الیس، یکی از اهالی اوهایو که اکنون در فارگو حضور دارد، گفت که تاحد ممکن از کابل‌های شارژ خودش استفاده می‌کند. پار نیز در این خصوص توضیح داد که من به هیچ کس استفاده از کابل شارژ عمومی را توصیه نمی‌کنم. در حال حاضر، کابل های شارژ بسیار ارزان هستند و به همین دلیل کارشناسان فناوری تأکید دارند که افراد کابل‌های خودشان را به کار گیرند.