حمله با کمک نرم‌افزار هوش مصنوعی تولید صدا

هکرها از نرم‌افزار هوش مصنوعی مولد صدا برای جعل هویت مدیر شرکتی آلمانی صاحب شرکت انرژی مستقر در انگلستان استفاده کردند. آنها با فریب مدیراجرایی دوم، از او خواستند تا مبلغی را در یک ساعت به یک ارائه دهنده مجارستانی واریز کند. مدیرعامل شرکت صدا و لهجه آشنای فرد آلمانی را شنیده و در نتیجه به هیچ چیزی مشکوک نشده است. نه تنها مبلغ گرفته شده بازگردانده نشد، بلکه کلاهبرداران درخواست انتقال مبلغی دیگر کردند که این بار مدیرعامل بریتانیایی از پرداخت پول خودداری کرد. بعد مشخص شد که مبلغ به ظاهر منتقل شده به مجارستان، به مکزیک و دیگر مناطق فرستاده شده است. این شرکت بیمه شده بود که کل هزینه پرداخت را پوشش می‌داد. حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی در واقع آغاز مشکلات سازمان‌ها در آینده هستند. در این مورد، نرم‌افزار تولید صدا با موفقیت صدای مدیرعامل آلمانی را تقلید کرد. اما این تنها مورد استفاده از هوش مصنوعی برای انجام یک جرم نیست. در مقابل، اگر حملات مهندسی اجتماعی موفقیت‌آمیز باشند، به لحاظ فرکانس افزایش خواهند یافت. با رشد ابزارهای تقلید صوت، احتمال کاربرد آنها از سوی مجرمان نیز افزایش می‌یابد. با جعل هویت از طریق تلفن، دسترسی عامل تهدید به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده‌های پنهانی در آینده آسان می‌شود.