هک وب‌سایت بانک مرکزی اروپا

نفوذگرها به یکی از وب‌سایت‌های بانک مـرکزی اروپـا حمله کردند. این بانک اعلام کرد یکی از وب‌سایت‌های خود را که توسط نـرم افـزارهای مخرب آلوده شده، تعطیل کرده است و با انتشار بیانیـه‌ای بیان کـرده است که هیچ یک از داده‌های حساس این بـانک، تحت تاثیر این حمله سایبـری قـرار نگرفته ولی این احتمال است که اطلاعاتی به سرقت رفته باشد. مـرجع گزارش یکپارچه و تلفیقی بانک‌ها، وب‌سایتی است که بانک مـرکـزی اروپـا، برای کمک به بانـک‌ها در جهت انطباق خود با استـانداردهای بین‌المللی اطلاعات مـالی، از آن بهره می‌برد.