طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور

طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در مقابله با حملات سایبری تهیه و جهت اجرا به‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی ابلاغ شده است. این طرح توسط مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری تهیه شده و  هدف آن ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات هر سازمان و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه سرویس‌های آنها است. مسئولیت امنیت سایبری در هر حوزه زیرساختی با بالاترین مقام آن دستگاه بوده و انتظار می‌رود جهت پیشگیری از وقوع حوادث، طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در مقابله با حملات سایبری در هر دستگاه زیرساختی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی دارای مجوز، اجراء شود. نسخه جدید این طرح شامل الزامات امنیتی اولویت‌دار، نقشه راه و مدل ارزیابی بلوغ امنیتی است. در طرح جدید به مدل بلوغ امن‌سازی توجه خاصی‌شده و جهت اندازه‌گیری پیشرفت آن سطوح چهارگانه شاخص بلوغ در نظر گرفته‌شده تا سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی، بتوانند با سنجش سطح بلوغ امنیتی خود، برای ارتقا آن تلاش کنند.