حمله ShadowHammer

بروزرسانی سیستمی ایسوس هک شده و بدین شکل برای یک میلیون کاربری که از ویندوز استفاده می‌کردند، بدافزار ارسال شده است. این بدافزارها با عنوان بروزرسانی نرم‌افزاری بسیار مهم از سوی سرورهای ایسوس برای کابران ارسال شده. هکرها حتی از یک گواهینامه رسمی ایسوس برای این بروزرسانی استفاده کردند و بدین شکل اعتبار دروغین زیادی به آن دادند. هنوز مشخص نشده که هکرها از ارسال این بدافزارها چه مقصدی داشته‌اند. با این وجود به نظر میرسد که این برنامه از پیش تعیین شده برای نفوذ به سیستم‌های چند کاربر خاص داشته‌اند چرا که بدافزار یادشده با استفاده از آدرس MAC مشخص، تنها به منظور نفوذ به ۶۰۰ سیستم به خصوصی ارسال شده است. به نظر می‌رسد زمانی که مشخص می‌شده یکی از آن ۶۰۰ کاربر بروزرسانی ایسوس را نصب کردند، بدافزارهای بیشتری روی همان سیستم نصب می‌شده تا هکرها بتوانند اطلاعات بیشتری بدست آورند. این حمله ShadowHammer نامگذاری شده است.