اهمیت امنیت سایبری شرکت‎‌های کوچک

مرکز سایبری فلوریدا، به‌عنوان متولی حفظ امنیت سایبری فلوریدا، اقدام به انتشار یک دستورالعمل رایگان برای امنیت سایبری کسب‌وکارهای کوچک کرده  که این راهنما که برای افراد مبتدی در این زمینه تنظیم شده، به معرفی چالش‌های موجود در فضای مجازی و راه‌های مقابله با آنها می‌پردازد. کسب‌وکارهای کوچک، به دلیل کوچک بودنشان، از سوی مجرمان سایبری هدف قرار می‌گیرند. هکرها می‌دانند که بنگاه‌های اقتصادی، عموماً به خاطر منابع مالی کم، قادر به پیشرفت توان دفاعی خود در زمینه امنیت سایبری نیستند. لذا آنها خواستند که شرکت‌های کوچک فلوریدا در چنین حالتی قرار نگیرند و در صورت مقابله با تهدیدات سایبری، بتوانند به موقع پاسخ دهند. براساس گزارش تهدیدات امنیت سایبری 2018 شرکت ورایزن، حدود 60 درصد از قربانیان حملات سایبری، شرکت‌های کوچک هستند.