ادعای نخست‌وزیر اسرائیل

نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس سایبری گفت که ایران روزانه به اسرائیل حمله می کند. ما این حملات را دنبال می‌کنیم، و آنها را دفع می‌کنیم. وی به خطر حملات سایبری برای ایمنی ترافیک هوایی اشاره کرد و تاثیر این حملات را در اختلال در مدیریت پرواز از زمین، ارتباطات و سیستم‌های موجود در هواپیما دانست. این (حمل و نقل هوایی) آسیب‌پذیرترین سیستم ما است اما امروز همه چیز آسیب پذیر است و همه چیز تحت حمله قرار دارد. اسرائیل با توجه به تعداد شرکت‌های فعالی که در زمینه امنیت سایبری دارد، از لحاظ تعداد شرکت رتبه دوم در جهان را دارا است.