آسیب‌پذیری در نرم‌افزارهای جنگنده‌های اف-35

یکی از نقاط آسیب‌پذیر در بخش سایبری نیروهای مسلح آمریکا، جنگنده‌های نسل پنجم اف-35 هستند که بنابر گزارش‌های متعدد در نرم‌افزارهای آن نقایصی وجود دارد. پنتاگون در زمینه تکمیل برنامه ساخت اف-35 پیشرفت‌هایی داشته، اما با توجه به شتاب صورت گرفته برای اتمام این پروژه، در این برنامه تصمیم‌های متعددی اتخاذشده که احتمالا بر روی عملکرد هواپیما و قابلیت اطمینان بخشی آن تاثیر خواهد گذاشت. یکی از مشکلات جدی اف- 35 در سامانه راداری و نرم‌افزارهای بکاررفته در آن است به طوری‌که رادار این جنگنده به طور ناگهانی حین پرواز از کار افتاده و خلبان مجبور به روشن و خاموش کردن سخت‌افزارهای راداری برای راه‌اندازی مجدد آن می‌شود.