احتمال حملات سایبری نوع یک به انگلیس

رئیس مرکز امنیتی سایبری ملی انگلیس اظهار داشته که انگلیس  شانس خواهد آورد اگر تا پایان دهه جاری میلادی، هدف حمله سایبری نوع یک قرار نگیرد. در این نوع حملات زیرساخت‌های کشور از جمله بخش‌های مالی و انرژی مختل خواهد شد. همچنین حمله سایبری به سامانه انتخابات کشور نیز از نوع حملات سایبری نوع یک تلقی می‌شود. وی بابیان اینکه مقابله با تمام حملات سایبری غیرممکن است اذعان داشت که برخی از حملات سایبری با موفقیت صورت می گیرد و در آن زمان تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که از گسترش خسارت جلوگیری شود. وی این اظهارات را پیش از آن مطرح کرد که نیک کارتر رئیس ارتش انگلیس روز گذشته طی اظهاراتی نسبت به افزایش حملات سایبری از سوی دولت های متخاصم به ویژه روسیه علیه انگلیس اخطار داد. بدترین حمله سایبری صورت گرفته در انگلیس موسوم به واناکرای بود که در ماه می سال گذشته سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس را مختل کرد. کارشناسان امنیتی این حادثه را حمله سایبری نوع 2 معرفی کردند.