دست‌گیری مسن‌ترین هکر دنیا

میخائیل نئو، 67 ساله به دلیل هک 269 حساب بانکی در ایالت لوئیزیانا در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. این مجرم با اغفال کاربران نیجریه‌ای در فیسبوک به‌عنوان یک انسان خیر، پس از دریافت شماره حساب قربانیان، حساب‌شان را هک و مبالغ هنگفتی را به حساب خودش واریز می‌کرد. پلیس در بررسی حساب بانکی او دریافت، بین میزان دریافتی مستمری و مبلغ هنگفتی که هر چند ماه یک بار به حسابش واریز می‌شود، ناهماهنگی وجود دارد.