روش هک Process Doppelgänging

روش جدیدی توسط دو محقق امنیتی یگنی کوگان و تال لیبرمن، ابداع شده و Process Doppelgänging نام گرفته است. تمامی نرم‌افزارهای ضدویروسی که به منظور شناسایی کدهای تزریق‌شده بدین شیوه به کار گرفته شده‌اند، موفقیتی کسب نکرده‌اند. در این روش حافظه رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز دستکاری شده و داده هایی به آنها تزریق می شود که باعث می شود فرایند عادی اجرای برنامه های مختلف متوقف شده و کدهای مخرب بتوانند به طور مخفیانه فعالیت های مدنظر خود را اجرا کنند. در روش Process Doppelgänging فرایندهای بالا آمدن سیستم عامل ویندوز در حافظه رایانه به طور دائمی و غیرقابل بازگشت دستکاری شده ولی این دستکاری برای برنامه های امنیتی قابل تشخیص نیست و آنها متوجه دستکاری حافظه دستگاه نمی شوند. از این روش تا به حال برای تزریق کدهای آلوده به ویندوزهای ایکس پی، ۷، ۸ و ۱۰ با موفقیت استفاده شده و نرم افزارهای امنیتی قدرتمندی مانند ویندوز دیفندر، بیت دیفندر، سمانتک، مک آفی، کسپرسکی، پاندا، آواست و غیره موفق به شناسایی آنها نشده اند.