باج‌افزار خرگوش بد

باج‌افزاری با نام خرگوش‌بد منتشر شده که این باج افزار در یک هفته توانسته بیش از 200 سازمان بزرگ که عمدتا در روسیه هستند را هدف قرار دهد.  در ماه آوریل گروه Shadow Brokers ابزارهایی را در وب منتشر کردند که گفته می‌شود از سازمان امنیت ملی امریکا به سرقت‌رفته است و اکسپلویت حفره امنیتی EternalRomance  و EternalBlue هم جز آنان بود. گروه Shadow Brokers ابزارهای 4 حفره امنیتی را از آژانس امنیت ملی امریکا به سرقت بردند که این 4 حفره EternalBlue, EternalChampion, EternalRomance,  EternalSynergy هستند. در مارس، مایکروسافت بروزرسانی جدیدی را برای برطرف کردن آسیب پذیری EternalRomance ارائه نمود اما متاسفانه بسیاری از سازمان‌های بزرگ سیستم‌های خود را بروزرسانی نکردند. مایکروسافت و شرکت F-Secure هم وجود این باج افزار را تایید کرده اند.