شناسایی کاربران اینترنت تنها با یکی از لایک‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی

شرکت‌های تجاری جهت شناسایی کاربران اینترنت، بررسی سلایق آنها و در نهایت دسترسی موثر به داده‌های آنها، تنها به یکی از لایک‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارند. به گفته این محققان تمامی فعالیت‌های هر کاربر در فضای مجازی به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود. این فعالیت‌ها عبارت از آدرس تمامی وب سایت‌های مورد بازدید، خریدها، موسیقی‌هایی که به آنها گوش کرده‌اید، پیام‌هایی که ارسال نموده‌اید، مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطالعه کرده‌اند و صفحاتی که در شبکه‌های مذکور تعقیب نموده‌اند. تاریخچه فعالیت‌های کاربران گنجینه‌ای برای شرکت‌ها است که آنها را قادر می‌سازد نه تنها از اولویت‌ها افراد مطلع شوند، بلکه گرایش‌های سیاسی و فرهنگی افراد را نیز آشکار می‌سازد. در نهایت از این طریق می‌توان پی برد که هر فرد دقیقا از چه ویژگی‌های شخصیتی، مذهبی و غیره برخوردار است. پژوهش مذکور حاکی است شرکت‌های تجاری از این اطلاعات ارزشمند برای ردگیری آنی کاربران و تاثیرگذاری بر رفتار کاربران اینترنت نهایت استفاده را به عمل می‌آورند. آنها از ویژگی‌های روانشناختی افراد برای اقناع آنان به منظور خرید یک کالا یا استفاده از خدمات خاصی بهره می‌گیرند تا از این طریق درآمدهای جدیدی کسب کنند.