بدافزار ZNIU

بدافزار ZNIU در تراکنش‌های مالی اختلال ایجاد کرده و همچنین در سیستم‌های اندروید درب پشتی ایجاد می‌کند. این بدافزار تا کنون بیش از 1200 برنامه اندرویدی و 5000 کاربر را در 40 کشور آلوده نموده است. همچنین چندین بستر مختلف را سایبری فراهم می‌کند، که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد درب پشتی در سیستم‌های اندرویدی اشاره نمود. همچنین این بدافزار می‌تواند پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی افراد را مختل نماید. بدافزار گاو کثیف برای اولین بار در سال 2016 دیده شد و فعالیتش پایان‌یافته بود اما اخیراً کارشناسان امنیتی مجدداً فعالیت‌های این بدافزار را شناسایی نموده‌اند. محققان شرکت امنیت سایبری‌ترند میکرو، بدافزاری به نام «ZNIU» را کشف کرده‌اند که از خانواده بدافزار گاو کثیف است.