نظارت بر حساب‌ شبکه‌‌های اجتماعی مهاجران توسط آمریکا

قرار است اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری مهاجران در فرمت اسناد الکترونیکی در فهرست اطلاعات فدرال دولت آمریکا ثبت شوند. علاوه بر اطلاعات حساب‌های کاربری مهاجران در شبکه‌های اجتماعی، دولت آمریکا حتی به دنبال پی بردن به سابقه جستجوهای اینترنتی افراد هم هست. تلاش جهت دسترسی به این اطلاعات محدود به مهاجران جدید نیست بلکه تمامی مهاجران از جمله افرادی که به طور دائم در ایالات متحده ساکن شده‌اند و شهروندان عادی مهاجر را نیز دربر می‌گیرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال 2015 از برنامه‌های خود برای افزودن اطلاعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی کاربران متقاضی دریافت ویزای آمریکا خبر داده بود و در سال 2016 پیشنهاد افزوده شدن بخشی خاص به فرم‌های دریافت ویزا را مطرح کرد.