باج‌افزار nRansom

باج‌افزار nRansom، دسترسی کاربر به دستگاه را با نمایش دائمی تصویری مشابه شکل زیر محدود کرده و در عوض بازگشایی دسترسی از قربانی می‌خواهد تا 10 تصویر غیراخلاقی از خود را به یک نشانی ایمیل ارسال کند. هیچ رمزگذاری توسط این باج‌افزار صورت نمی‌گیرد و صرفاً با نمایش یک تصویر دسترسی کاربران عادی به دستگاه محدود می‌شود. علاوه بر فایل اصلی آن که nRansom.exe نام دارد، این باج‌افزار از چندین فایل DLL و یک فایل MP3 نیز بهره می‌گیرد که همگی آنها در پوشه‌ای با نامی تصادفی در مسیر %Temp% کپی می‌شوند. بخش قفل‌کننده باج‌افزار  پر از ایرادات برنامه‌نویسی است.