دستور آمریکا مبنی بر حذف تمامی محصولات شرکت روسی کسپرسکی

آمریکا به تمامی موسسات فدرال این کشور دستور داد تا مدت سه ماه، تمامی محصولات شرکت روسی کسپرسکی را از سیستم‌های خود حذف کنند. دولت فدرال آمریکا نگران است که روسیه بتواند شرکت کسپرسکی را تحت قوانین آن کشور، مجبور به همکاری اطلاعاتی نماید. کمتر از یکماه قبل نیز مقامات پلیس FBI با برگزاری جلساتی سعی در متقاعد کردن شرکتهای بخش خصوصی آمریکا برای کنار گذاشتن محصولات کسپرسکی داشتند. وزارت امنیت داخلی آمریکا از بابت ارتباط بین برخی از مدیران شرکت کسپرسکی با مقامات امنیتی و اطلاعاتی دولت روسیه و همچنین قوانینی که این شرکت روسی را می تواند وادار به همکاری اطلاعاتی نماید، نگران هستند. پس از مطرح شدن دخالت دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این حساسیت و نگرانی بیشتر و دو چندان شده است. شرکت کسپرسکی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن رد این اتهامات، تاکید کرده  که کسپرسکی هیچ‌گاه به هیچ دولتی در جهان جهت عملیات جاسوسی کمک نکرده و در آینده نیز کمک نخواهد کرد. این شرکت از همکاری با وزارت امنیت داخلی آمریکا استقبال کرده و مطمئن است با بررسی موضوع، عدم صحت این اتهامات به اثبات خواهد رسید.