انتشار اطلاعات بیش از ۷۱۱ میلیون حساب ایمیل و کلمات عبور برخی از آنها در اینترنت

 انتشار اطلاعات بیش از ۷۱۱ میلیون حساب ایمیل و کلمات عبور برخی از آنها در اینترنت، زمانی افشا شد که یک محقق امنیتی از فعالیت یک بوت هرزنامه نویسی با پیکربندی غلط مطلع شد. پیکربندی غلط این بوت عامل نشت این اطلاعات بوده است. شبکه بوت مذکور  Onliner نام دارد و این محقق امنیتی با نام مستعار Benkow می‌گوید از آن به طور گسترده برای ارسال هرزنامه استفاده می‌شود و داده‌های افشاشده از این طریق در مورد برخی ایمیل‌ها بسیار فراتر از کلمه عبور نیز می‌باشد. شبکه بوت نت یادشده از توانایی بالایی برای دورزدن فیلترهای مورد استفاده در بسیاری از سرورها برای بلوکه کردن هرزنامه ها برخوردار است و تلاش ها برای بلوکه کردن کامل آن هنوز به نتیجه نرسیده است. تعداد زیاد آدرس های ایمیل یاد شده که عمدتا مربوط به کشورهای اروپایی است بدان معناست که حداقل یک آدرس ایمیل متعلق به هر مرد، زن و حتی کودک اروپایی از این طریق افشاشده است.