فرانسه: خطر جنگ سایبری

رئیس سازمان دفاع سایبری دولت از نبود اصول توافق شده‌ای برای اداره فضای سایبر اظهار تأسف کرده و اظهار داشته است که کشورها باید به طور جمعی، نه فقط با دو یا سه کشور غربی، بلکه در مقیاس جهانی با هم کار کنند. پوپارد همچنین اعلام کرد که شواهدی در دست نیست که نشان دهد یک گروه هکری روس در پشت صحنه حمله سایبری به ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون بوده است. به گفته او، هک کارزار مکرون آنقدر کار کلی و آسانی بوده که می‌تواند کار هر کسی بوده باشد. او اعلام کرد که هیچ نشانی از دخالت گروه هکری روس معروف به APT28 که برخی از حملات از جمله حمله به انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به آنها نسبت می‌دهند، پیدا نکرده‌اند. کارشناسان سایبری آلمان، به محض آگاهی یافتن از نشت اسناد به سرقت رفته از ستاد مکرون در فضای مجازی که در تاریخ پنجم مه در ساعات پایانی انتخابات اتفاق افتاد، به صحنه اعزام شدند.