ال‌جی مورد هدف باج‌افزار مشابه واناکرای

 باج‌افزاری به شرکت ال‌جی حمله کرد و در همین راستا کارشناسان هشدار دادند، این امر احتمالا آغاز یک حمله دیگر واناکری باشد. سازمان امنیت کره جنوبی اعلام کرد کد ویروسی که در مراکز خدمات ال‌جی ااستفاده شده با کد واناکری یکسان است. منابع مختلف اعلام کردند، این مشکل نخست در کیوسک‌های سلف سرویس این شرکت ردیابی شده است این درحالی است که دوشنبه گذشته کاربران  این کیوسک‌ها در کره جنوبی از بروز مشکلی در عمل‌کرد این کیوسک‌ها خبر دادند. کیوسک‌های مذکور در مرحله اول تعطیل شدند اما اکنون فعالیت خود را آغاز کرده اند. سخنگوی ال‌جی گفت که یک بدافزار باج‌خواه عامل این مشکل بوده است.