راهکار رایگان حفاظت از وبسایت‌های دولتی توسط مرکز ماهر

مرکز ماهر وابسته به وزارت ارتباطات، بمنظور حفاظت از وب‌سایت‌های دولتی،‌ با همکاری ابرآروان، اقدام به ارایه خدمات حفاظت ابری رایگان به وب‌سایت‌های دولتی نموده است. خواهشمند است دستگاه‌ها و نهادهای دولتی بمنظور استفاده موثر از این خدمات اقدامات بعدی را انجام دهند:


ارتباط سازمان‌ و وبسایت دولتی با مرکز ماهر جهت دریافت خدمت. برای این منظور از مستند پیوست استفاده کنید.

مستند پیوست

 جهت اطلاعات بیشتر و ارتباط سازمان خود برای اخذ خدمت، ‌از ایمیل بعدی استفاده شود.

                                                                                                                        web-protect @ cert.ir