از این پس حملات ایمیلی شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت.

ماه فوریه 2017 تعداد ایمیل‌های آلوده به بدافزار افزایش چشمگیری داشته است. به عبارتی از هر 359 ایمیل ارسالی یکی از آن‌ها آلوده و حاوی فایل‌های مخرب است. همچنین در این ماه تعداد حملات فیشینگ و ایمیل‌های اسپم نیز افزایش‌یافته است. اما جرائم سایبری که از طریق ایمیل‌های مخرب صورت می‌گیرد نسبت به دسامبر سال 2016 کاهش‌یافته‌اند. در ماه جولای 2017 از هر 359 ایمیل یکی از آن‌ها آلوده به بدافزار بوده است که این آمار نسبت به ماه ژوئن افزایش داشته است. این آمار رشد روزافزون جرائم سایبری از طریق ایمیل‌های آلوده را نشان می‌دهد. اما در سال 2016 این آمار چیزی بین یک ایمیل مخرب در هر 111 ایمیل ارسالی یا از هر 170 ایمیل یک ایمیل مخرب ارسال می‌شده است. به نظر می‌رسد روند ارسال ایمیل‌هایی که حاوی بدافزار هستند سیری صعودی به خود گرفته است و این روش موجب گسترش بدافزارها می‌نماید. به‌طور مثال درگذشته بدافزارهای Emotet  و TrickBot اقدام به سرقت اطلاعات و اعتبارات موجود در ایمیل فرد می‌نمایند و این بدافزارها در قالب ایمیل‌های تبلیغاتی ارسال می‌شوند. بدافزار TrickBot هنوز هم در قالب ایمیل‌های اسپم ارسال‌شده و سیستم قربانی را آلوده می‌کند. اما از این پس حملات ایمیلی شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت. در فوریه 2017 اکثر بدافزارها به‌صورت هدفمند ارسال‌شده‌اند و کارمندان برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها ازجمله کشاورزان، جنگلداران، صنایع معدن و مدیرت عمومی را نشانه رفته‌اند. آمارها حاکی از آن است که اغلب یک نفر بین 250 ایمیل، یک نفر بین 1001 ایمیل و یک نفر بین 1500 ایمیل به‌طور هدفمند حمله شده است.