حملات هکری چین و واکنش آمریکا

مقامات ارشد آمریکا، از سال 2013 ، راهبرد رسوا کردن چین، جهت جاسوسی سایبری آغاز کردند. این مسئله، واکنش شدید این کشور را در بر داشته است. افشاگری‌های اسنودن درباره جاسوسی آمریکا از شهروندان خود نیز آتش اعتراضات چین را بیشتر کرد. با وجود این، این دولت، در ماه جولای گذشته، پس از دستگیری 5 هکر که مدعی بودند؛ با ارتش آزادی بخش چین، در ارتباط هستند فعالیت برخی گروه های مرتبط با امنیت سایبری خود را به حالت تعلیق درآورد. از منظر بسیاری از کارشناسان، هراس و نگرانی پکن از تحریم اقتصادی و برخی مجازات های بین المللی، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین را در سال 2015 ، پای میز مذاکره با اوباما کشاند. این نشست، دست آوردهای فراوانی برای طرف آمریکایی به ارمغان آورد و ازسوی دیگر، از فشارهای وارد بر دولت آن کشور کاهش داد. چین و انگلیس نیز حدود یک ماه بعد، به توافقی مشابه دست یافتند. توافقات چین با واشنگتن و لندن، درنهایت به تدوین توافق نامه ای سراسری، میان اعضای گروه G20 ، با هدف مبارزه علیه جاسوسی سایبری و نقض مالکیت معنوی، پایان پذیرفت. در دیدگاه عده ای از نظریه پردازان، اقدامات اخیر چین، در زمینه محدودسازی فعالیت های سایبری، برای رشد و توسعه فن آوری و توانمندی هایش در این عرصه، فرصتی مناسب خواهد بود. این امر، ازسوی دیگر، فشار بین المللی قدرت های غربی، علیه این کشور را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.