رشد آلودگی واناکرای

باج‌افزار واناکرای که حدود ده روز از آغاز فعالیتش می‌گذرد برای برخی دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آسیایی مشکلاتی ایجاد کرده و آمار تازه از آلودگی صدها هزار رایانه به این باج‌افزار در بیش از 150 کشور جهان خبر می‌دهد. بخش عمده آلودگی‌ها به واناکرای از طریق ارسال ایمیل‌های آلوده ایجادشده است. این ایمیل‌ها دارای ضمائم آلوده‌ای هستند که با باز کردن آن‌ها واناکرای فایل‌های شخصی کاربران را گروگان می‌گیرد و آن‌ها را رمزگذاری می‌کند. واناکرای برای باز کردن فایل‌های یادشده 300 دلار باج طلب می‌کند و اگر این رقم پرداخت نشود فایل‌ها را ظرف مدت یک هفته پاک می‌کند. منابع از نفوذ واناکرای به ده‌ها کارخانه، بیمارستان و مدرسه و دانشگاه در سراسر جهان خبر می‌دهند. محققان می‌گویند کاربران باید از باز کردن ایمیل‌های حاوی فایل‌های ضمیمه مشکوک خودداری کنند. واناکرای در چین به سیستم‌های پرداخت PetroChina که یکی از شرکت‌های بزرگ انرژی این کشور است، حمله کرده و باعث شده استفاده از برخی پمپ‌بنزین‌ها در این کشور ناممکن شود. برخی نهادهای دولتی چین مانند پلیس و نهادهای مرتبط با ترافیک هم به همین علت دچار مشکل شده‌اند. شرکت فناوری چینی Qihoo 360 می‌گوید حداقل 200 هزار رایانه در چین به واناکرای آلوده‌شده‌اند و مدارس و دانشگاه‌ها ازجمله اهداف ساده برای آن محسوب می‌شوند.