ارزیابی امنیتی شبکه و سرور: دریافت فرم

مرکز آپا دانشگاه یزد به عنوان مرکز همکار مرکز ماهر (سازمان فناوری اطلاعات ایران) فعالیت می‌کند.

 فرم جهت ارزیابی امنیتی شبکه و سرور

خواهشمند است برای ارزیابی امنیتی شبکه و سرورهای خود توسط مرکز آپا، پس از دانلود و تکمیل فرم فوق، آن را از طریق پست الکترونیکی به مرکز آپا یزد ارسال نموده و منتظر تماس ما باشید.        apa @ offices.yazd.ac.ir

 ضمنا در صورت مشکل، فرم تکمیل‌شده را به شماره  03538212786 فاکس نمایید.