تست نفوذپذیری و گواهی‌نامه امنیتی: دریافت فایل

مرکز آپا دانشگاه یزد به عنوان مرکز همکار مرکز ماهر (سازمان فناوری اطلاعات ایران) فعالیت می‌کند.

فرم جهت تکمیل و ارسال مشخصات نرم‌افزار تحت‌وب و وب‌گاه جهت تست نفوذپذیری و گواهی‌نامه امنیتی

فرم جهت تکمیل و ارسال مشخصات نرم‌افزار کاربردی دسک‌تاپ جهت تست نفوذپذیری و گواهی‌نامه امنیتی

خواهشمند است پس از دانلود و تکمیل فرم مربوطه آن را از طریق پست الکترونیکی به مرکز آپا ارسال نموده و منتظر جواب آن باشید.        apa @ offices.yazd.ac.ir

ضمنا در صورت مشکل، فرم تکمیل‌شده را به شماره  03538212786 فاکس نمایید.