آشنایی با Acunetix - 2

در این بخش مراحل انجام کار با نرم افزار acunetix و راه‌اندازی اسکن جدید توضیح داده می‌شود. توجه کنید که اگر مدیر وب سایت نیستید ، قبل از انجام اسکن به مدیر وب سایت اطلاع دهید، به دلیل اینکه بعضی از اسکن‌ها باعث خرابی وب سایت می‌شوند و وب سایت باید دوباره راه‌اندازی شود.

دانلود مقاله