آشنایی با Acunetix - 1

امروزه وب جهان گستر به عنوان بهترین منبع جهت کسب اطلاعات محسوب می‌شود. از دلایل اصلی این مهم، هزینه پایینِ تولید و انتشار، دسترسی آسان به اطلاعات و همچنین رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران در حداقل زمان ممکن را می‌توان نام برد. وب جهان گستر بخشی از اینترنت می‌باشد که بیشتر در معرض حمله قرار می‌گیرد که این حملات می‌توانند به دلایل ایدئولوژیک، مالی و یا سرقت اطلاعات خصوصی و محرمانه سازمان‌های مختلف باشد.

دانلود  مقاله