امنیت برنامه‌نویسی - مقدمه

از ديرباز يعني زماني كه كامپيوتر و برنامه نويسي پا به عرصه وجود نهاد و پس از آنكه پيشرفت جغرافيايي اندكي يافت، يكي از مهم‌ترين كمبودها كه از همان اوايل خود را نشان داد امنيت بود. امنيت در هر برهه‌اي از زمان به يك معني بوده است، اما نه تنها در هيچ زماني اهميت خود را از دست نداده است بلكه با پيشرفت علم و تكنولوژي و برنامه نويسي و رايانه، روز به روز بر اهميت و لزوم آن افزوده شده است تا آنجايي كه در عصر كنوني در بيشتر سازمان‌ها وشركت‌ها امنيت برنامه از خود برنامه هم مهم‌تر و اساسي‌تر شده است چرا كه پيشرفت فناوري، امكان دسترسي به اطلاعات و داده‌هاي سازمان‌هاي مختلف را به آساني فراهم مي‌سازد.

دانلود مقاله