درباره ما

سرویس‌ها و فعالیت‌های اصلی مرکز تخصصی آپا عبارتند از:

  • گواهی‌نامه امنیتی نرم‌افزار کاربردی (تحت وب یا دسک‌تاپ)
  • گواهی‌نامه امنیتی وب‌سایت و پرتال
  • تست نفوذ پذیری نرم افزار، وب‌سایت و پرتال
  • رسیدگی به حوادث سایبری
  • نشر اطلاعات مربوط به امنیت اطلاعات
  • مشاوره امنیتی
  • سازمان دهی و نگهداری پاسخ به سوالات
  • راه اندازی و اداره بخش اخبار مرتبط
  • فعالیت‌های آموزشی