گواهی‌نامه امنیتی نرم‌افزار کاربردی

تست‌ نفوذپذیری بر روی نرم‌افزار کاربردی یا وب‌گاه مورد درخواست انجام شده و در صورت نیاز و درخواست مشتری، مشاوره جهت رفع آسیب‌پذیری‌های کشف شده نیز ارائه خواهد گردید. چنانچه نرم‌افزار شرایط و استادندارهای امنیتی لازم را برآورده کند، گواهی‌نامه امنیتی آن در سطوح مختلف بعدی(بر اساس درخواست مشتری) و طبق استاندارد جهانی صادر خواهد شد.

OWASP ASVS standard: Levels 1A , 1B, 2A, 2B

 Level Definitions

Level 1 – Automated Verification

     Level 1A – Dynamic Scan : Partial Automated Verification

     Level 1B – Source Code Scan : Partial Automated Verification

Level 2 – Manual Verification

     Level 2A – Penetration Test : Partial Manual Verification

     Level 2B – Code Review : Partial Manual Verification

 

 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق پست الکترونیکی، فاکس یا تلفن با ما تماس حاصل نمائید.

تلفن 09131519112    و    Email: apa @ offices . yazd . ac . ir

فرم را از اینجا دانلود، تکمیل و از طریق پست الکترونیکی فوق به مرکز آپا دانشگاه یزد ارسال نمائید.