معرفی خدمات مرکز ماهر

مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، خدمات امنیت سایبری بعدی را به نهادها و دستگاه‎های غیرزیرساختی در سطح کشور ارائه می‌کند:

  • گزارش آی-پی‌های  آلوده دستگاهی از منابع داخلی و خارجی.

  • گزاری دیفیس و پایداری سامانه‌ها.

  • پویش مداوم آسییب‌پذیری.

  • ارزیابی فنی امنیتی دستگاه‌ها.

  • خدمات امنیت ابری.

  • تشخیص و مقابله با حملات.

  • تست نفوذ و باگ‌بانتی.

  • انتقال سرویس‌های روی ابر دولت الکترونیک.

  •  استخراج آسیب‌پذیری‌های وب‌سایت‌های سازمانی.

** جهت بهر‌ه‌گیری از خدمات فوق به پورتال مرکز ماهر  مراجعه نمایید.